Chẳng hiểu sao, một đêm nọ đang say nồng trong giấc ngủ, tớ đã phải choàng thức giấc với 2 tay gãi cành cạch vào vùng hậu môn. Tớ cũng tơ mơ biết được rằng, lúc này tớ không nên gãi vì có thể gây...