Sổ tạm trú là sổ được cấp cho các hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú, có giá trị xác định nơi ở tạm thời của công dân đó.Sổ tạm trú không thời hạn (sổ KT3 là gì tức tạm trú dài hạn) là sổ dành cho những đối tượng đăng ký được cấp sổ tại một tỉnh hay một thành phố trực thuộc Trung ương, những nơi khác với nơi người đó đăng ký thường trú.

Sổ tạm trú không không kỳ hạn (KT3) khác sổ tạm trú thông thườngcùng với loại sổ tạm trú không thời hạn, công ty yếu dành cho những đối tượng người dùng định vị nhằm sống lâu dài, sẽ có đất hay ngôi nhà trên địa phận. Còn cùng với những đối tượng người sử dụng như sinh viên, lao động sống thuê thì thường chọn làm sổ tạm trú với thời hạn 24 tháng.Nhiều người lầm tưởng sổ tạm trú và sổ KT3 là một, điều này là hoàn toàn sai. Hai sổ này giống nhau ở điểm đều là giấy chứng nhận cư trú tại 1 địa phận nào đó. Còn khác ở chỗ với KT3 là sổ đăng ký tạm trú dài hạn, trong khi đó sổ tạm trú hiện nay chỉ có thời hạn 6 tháng còn KT3 là 2 năm.Điều kiện để được cấp sổ đăng ký tạm trú không thời hạnĐối tượngSổ tạm trú dành cho các đối tượng sau:

Các trường hợp được cấp sổ tạm trúNgười đi thuê nhàNếu công dân đang đi thuê nhà của một cá nhân (chủ nhà) trên địa bàn đó với mục đích ở lâu dài, có giấy văn bản do chính người cho thuê viết và ký thì sẽ được cấp sổ tạm trú dài hạn.Trường hợp còn lạicùng với các cá nhân sẽ xuất hiện khu đất nhưng chưa làm ngôi nhà hay sẽ xuất hiện nhà, giấy tờ bằng chứng đầy đủ tại địa điểm tại địa phận đó thì được cấp.hay đối tượng người dùng trước kia sẽ làm đc cấp sổ tạm trú năm trước tính đến thời gian hiện tại làm khi là tại 1 năm, muốn chuyển sang đăng cam kết tạm trú không thời hạn thì cũng trở thành được cấp.Thủ tục cần có để được cấp sổ tạm trú không thời hạnTheo Điều 21 của Luật cư trú 2006 thủ tục đăng ký thường trú như sau:“1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu (mẫu HK01)b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này (mẫu HK02)c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”Theo quy định tại Khoản 4 Điều 30: Đăng ký tạm trú trích luật cư trú 81/2006/QH11 thì thời gian làm sổ tạm trú như sau:“4. Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều này phải cấp sổ tạm trú theo mẫu quy định của Bộ Công an.Sổ tạm trú được cấp hộ gia chủ hoặc cá nhân sẽ đăng cam kết tạm trú, có giá trị xác định khu vực tạm trú của công dân cũng như không định vị thời gian.Việc điều tiết bộc phá về sổ tạm trú được thực hành đi theo chuẩn mực tại Điều 29 của Luật này. Sổ tạm trú bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại. trường hợp mang đến tạm trú tại xã, phường, thị trấn khác thì phải đăng cam kết lại.”như vậy chỉ mất 3 ngày sau thời điểm đăng cam kết khiến sổ KT3 cư dân sẽ hoàn toàn có thể nắm giữ gần sổ tạm trú chưa thời hạn thật nhanh chóng.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây: kt3 - chung cư