CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon, đã nói rằng stablecoin Libra chưa được phát hành của Facebook là “một ý tưởng sẽ không bao giờ xảy ra.” Xem thêm: coin eosDimon đã đưa ra ý kiến ​​của mình trong một bài phát biểu tại hội nghị của Viện Tài chính Quốc tế vào thứ Sáu, theo BNN Bloomberg báo cáo vào ngày 18 tháng 10. Dimon nói rằng ý tưởng đằng sau Libra không phải là duy nhất và tiếp tục chuyển cuộc trò chuyện sang stablecoin của chính công ty mình, JPM Coin, tiết lộ rằng JPMorgan đang chi hơn 11 tỷ đô la cho sự phát triển công nghệ trong năm nay.

JPM Coin so với Libra

Do đó, Dimon đã củng cố những tuyên bố trước đây của mình về coin của Facebook, khi ông tuyên bố rằng Libra không gây ra mối đe dọa trong tương lai gần. Dimon đã chỉ định vào thời điểm đó để “đưa nó vào thực tiễn, chúng ta đã nói về blockchain trong bảy năm và rất ít xảy ra. Chúng ta sẽ nói về Libra ba năm nữa.”

Coin của JPMorgan có ba ứng dụng ban đầu, theo Umar Farooq, người đứng đầu các dự án blockchain của công ty. Đây là các khoản thanh toán xuyên biên giới cho các khách hàng từ doanh nghiệp lớn, hiện đang dựa vào chuyển khoản ngân hàng được cung cấp bởi các mạng như SWIFT, giao dịch chứng khoán và sử dụng trong kinh doanh dịch vụ ngân quỹ của JPMorgan để thay thế các quỹ mà các công ty nắm giữ trong các công ty con khác nhau trên khắp thế giới.

Các công ty đang rời bỏ Libra vì những lo ngại trong quy định

Trong tháng 10, ​​một loạt các thành viên sáng lập Hiệp hội Libra từ bỏ dự án, bao gồm Visa, eBay, Stripe, Mastercard , PayPal và Booking Holdings . Các công ty đang rời khỏi dự án Libra với mục đích rõ ràng là vì nó “không phù hợp với tiêu chuẩn phòng chống rửa tiền của Mỹ.” Xem thêm: đào coin bằng cpu

Một thành viên của hội đồng quản trị của Cục Dự trữ Liên bang, Lael Brainard, nói rằng Libra có thể gây rủi ro cho người tiêu dùng do không rõ ràng về quyền của họ đối với tài sản cơ bản của token và cho toàn bộ hệ thống.

View more random threads: