- Trình bày được các quy định, tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật trong lắp đặt thiết bị lạnh;

- biểu hiện được quy đệ lắp đặt cụm máy nén cho các hệ thống máy đảm bảo an toàn, đúng đề nghị kỹ thuật;

Xem >>> máy lạnh Reetech

- Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập kế hoạch, biện pháp thi công và dự tính thiết bị, nhân công, công cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt cụm máy nén;

- biểu thị được những hiện tượng, nguyên do và cách rà, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt cụm máy nén;

- bộc lộ được quy Trình lắp đặt thiết bị bàn bạc nhiệt và van tiết lưu cho các hệ thống máy bảo đảm an toàn, đúng đề nghị kỹ thuật;

- phân tách được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập mưu hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, công cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt thiết bị bàn thảo nhiệt và van tiết lưu;

- Trình bày được những hiện tượng, duyên do và cách rà, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt thiết bị bàn thảo nhiệt và van tiết lưu;

- miêu tả được quy Trình lắp đặt hệ thống đường ống đảm bảo an toàn, đúng đề nghị kỹ thuật;

- miêu tả được nguyên lý làm việc của hệ thống điện động lực, điều khiển;

- biểu lộ được nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, điều khiển, chỉ báo, an toàn;

- miêu tả được quy đệ lắp đặt hệ thống điện cho hệ thống lạnh bảo đảm an toàn, đúng đề nghị kỹ thuật;Xem >>> http://maylanhgiasi.com/thi-cong-lap-dat-may-lanh-tran/

- Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, từ đó lập mưu hoạch, biện pháp thi công và dự tính thiết bị, nhân công, phương tiện, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt hệ thống điện;

- miêu tả được những hiện tượng, căn nguyên và cách thẩm tra, khắc phục sai hỏng thường gặp trong quá đệ trình lắp đặt hệ thống điện;

- thể hiện được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị hệ thống lạnh;

- diễn tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị đo, rà;

- diễn đạt được phương pháp đo kiểm các tham số kỹ thuật;

- tả được quy đệ hút chân không, nạp gas, vận hành hệ thống lạnh bảo đảm an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- phân tách được các tham số đo lường, lập được kế hoạch, dự trù thiết bị, nhân lực, phương tiện, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho việc hiệu chỉnh, bàn giao hệ thống lạnh;

- thể hiện được những hiện tượng, duyên do và cách rà soát, khắc phục sai hỏng trong quá đệ trình thực hành việc hiệu chỉnh, bàn giao hệ thống lạnh;

- biểu hiện được nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh, hệ thống điện;

- miêu tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị của hệ thống lạnh, điện: máy nén, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, thiết bị điện, thiết bị phụ, thiết bị bảo vệ, điều khiển, an toàn;

- biểu đạt được quy đệ trình bảo trì các thiết bị và hệ thống đường ống của hệ thống lạnh: thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ; đường ống gió, đường ống dẫn nước, hệ thống điện và các thiết bị phụ;

- biểu lộ được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

Xem thêm >>> Máy lạnh Midea