phát triển căn nhà sống của TPHCM trong 10 năm qua về căn bản đã đạt được các kết quả đáng kể, mỗi bước đáp ứng đc nhu cầu về ngôi nhà sống theo mức gia tăng dân số.

tuy nhiên, quá trình phát triển nhà ở trên thành phố nhưng vẫn chưa đảm bảo đc thị hiếu vô cùng lớn về ngôi nhà ở rẻ, căn nhà sống cộng đồng, ngôi nhà sống hợp với tiềm năng chi trả của cư dân.
trong 10 năm (2009 - 2019), số lượng dân sinh toàn TPHCM sẽ tăng hơn 1,8 triệu người, diện tích căn nhà sống bình quân đầu người không ngừng từ 16,6 m²/người (năm 2009) lên 20,1 m²/người (năm 2019). Dự báo 10 năm tới (2021 - 2030), TPHCM tiếp tục gia tăng 2 triệu con người. để đáp ứng nhà ở và khắc phục các tránh trong đi lên ngôi nhà sống 10 năm qua, TPHCM sẽ triển khai thực hiện đề án “Xây dựng event phát triển căn nhà sống TPHCM thời kỳ 2021-2030”. theo đó, mục tiêu đưa ra, cho năm 2025, tổng diện tích mặt nền nhà ở của TP.HCM đạt 237,3 triệu m² sàn, diện tích nhà sống bình quân đầu người là 23,5 m²/người (quy mô số lượng dân sinh dự định vào cuối năm 2025 khi là 10,1 triệu người).

mang lại năm 2030, tổng diện tích mặt nền nhà ở của thành phố Hồ Chí Minh đạt đc 295 triệu m² sàn, diện tích S căn nhà ở bình quân đầu người là 26,5 m²/người (quy mô dân sinh dự kiến vào cuối năm 2030 là 11,1 triệu người). TPHCM cũng đề đưa ra hướng phát triển phong phú nhiều loại hình ngôi nhà sống, đa dạng cách thức dự án để huy động các nguồn lực có sẵn xã hội.

Về đi lên nhà ở Thương Mại, TPHCM khuyến khích nhà dự án vận dụng các loại công nghệ mới trong thi công và dùng những loại nguyên vật liệu xây dựng thích hợp. Cơ quan công dụng giúp giải quyết nhiều gian nan vướng bận rộn mang đến khách hàng trong các việc được mang lại chỉ tiêu quy hoạch, phê duyệt hoặc thỏa thuận tổng mặt bằng thiết kế chi tiết tỷ lệ 1/500. tăng mạnh việc đưa vào technology thông tin trong nghành nghề dịch vụ quản lý, thiết kế, dự án xây dựng, đi lên nhà sống. tổ chức nghiên cứu, thiết kế và vận dụng những loại ngôi nhà ở thân thiện với môi trường, ưa thích ứng với chuyển đổi khí hậu, rất có thể tái dùng, tái tổ chức cơ cấu hoặc tái chế những nguồn khoáng sản sẽ dùng.
TPHCM cũng sẽ ban hành nhiều chính sách tăng cường hợp tác quốc tế; sức hút, giúp đỡ tài chính nhằm không ngừng tính khả thi, tăng cường việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng đi lên căn nhà sống theo hình thức đối tác doanh nghiệp công - tư (PPP) cũng như bổ sung cập nhật vào danh mục nhiều dự án lôi kéo đầu tư đi theo hình thức PPP của TP.HCM.

Về căn nhà ở cộng đồng, sẽ thực hành đa dạng hóa nhiều phân khúc đầu tư thiết kế căn nhà sống xã hội cho người thu nhập thấp, công ty yếu dùng vốn ngoài ngân sách; ưu ái sử dụng vốn Ngân sách nhằm đầu tư thiết kế các ngôi nhà ở xã hội thuộc về ngôi nhà nước làm cho thuê. Rà soát, bố trí quỹ đất 20% đất ở trong số dự án căn nhà ở Thương mại dịch vụ trên 10ha, nhằm xúc tiến thực hành dự án thiết kế, xác lập quỹ ngôi nhà xã hội mang lại thành phố; định vị địa chỉ và ưu tiên dùng nhiều quỹ đất ngôi nhà nước luôn quản lý do những doanh nghiệp lớn đang sử dụng làm nhà xưởng sản xuất tại nhiều quận huyện trực thuộc diện phải di chuyển trong nhiều khu công nghiệp, quỹ đất do các cơ quan nhà nước hiện đang được quản lý thuộc diện sắp xếp lại nhằm đầu tư thiết kế ngôi nhà ở cộng đồng thuộc sở hữu nhà nước.

TPHCM trực tiếp dự án xây dựng hoặc tổ chức đấu thầu lựa chọn bộ phận thực hành thiết kế theo hình thức BT giao dịch thanh toán bằng vùng đất. TPHCM ưu tiên sắp xếp vốn Ngân sách chi tiêu, tạo nên quỹ đất sạch trên các khu vực nước ngoài thành dọc những trục giao thông công cộng, nhất là những tuyến đường metro, các con đường vành đai để thực hiện nhiều dự án ngôi nhà ở xã hội. sắp đặt vốn Ngân sách chi tiêu nhằm đầu tư xây dựng nhà sống cộng đồng thuộc sở hữu căn nhà nước, nhằm giải quyết cho các hộ gia đình đặc biệt gian khổ về ngôi nhà sống, không còn thuê nhà sống cộng đồng do doanh nghiệp dự án xây dựng.

đồng thời đó, nhằm đi lên căn nhà ở đơn lẻ do dân tự xây, TPHCM tiếp tục sẽ cách tân hành chính, dễ chơi giấy tờ thủ tục trong các việc cung cấp phép xây dựng; cấp cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đưa tin quy hoạch khái niệm nhà sống đơn lẻ để cư dân ích lợi trong công việc đầu tư xây dựng còn mới, cải thiện căn nhà ở theo ý thích và khả năng.

theo đánh giá của các Chuyên Viên thiết kế đô thị, kế hoạch đi lên nhà ở của TPHCM vào thời kỳ đến rất cụ thể cùng với những giải pháp khả thi cũng như hợp lý cho mỗi đối tượng. với giải pháp làm này, TPHCM tiếp tục đạt đc mục đích đảm bảo nhà ở mang lại cư dân TP.HCM.