Cơ sở hạ tầng hạ tầng được hiểu là toàn bộ những tiêu chí về mặt vật chất, kỹ thuật,... Tồn tại trong xã hội và môi trường sử dụng để phục vụ cho mọi giai đoạn sản xuất, đời sống của con người. Hãy cùng mytoan.com.vn tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm Cơ sở hạ tầng là gì trong bài viết sau đây nhé.
Cơ sở hạ tầng là gì?
Cơ sở hạ tầng là 1 từ chuyên môn tổng quát dùng để chỉ những bộ phận kết cấu, nền tảng cho việc phát triển nền kinh tế.
Xét trên khía cạnh hình thức, Cơ sở hạ tầng là các tài sản hữu hình bao gồm đường xá, cầu cống, hệ thống thủy lợi, các công trình công cộng, những công trình hạ tầng kỹ thuật, lực lượng lao động tri thức… căn cứ trên nền tảng có sẵn, những hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội luôn được duy trì & phát triển. Đây cũng chính là những công trình thuộc hạ tầng xã hội hoặc hạ tầng nền móng theo quy định tại Mục 1.2 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD.
Dựa trên phương diện kinh tế hàng hóa thì Cơ sở hạ tầng là 1 loại hàng hóa công cộng. Loại hàng hóa này dùng để phục vụ cho lợi ích của toàn cộng đồng.
Dựa trên khía cạnh đầu tư, Cơ sở hạ tầng là kết quả, mặt hàng của các bước đầu tư được thu thập lại qua không ít thế hệ. Nó được đánh giá là một bộ phận giá trị, tiết kiệm đất nước, được đầu tư đáp ứng mọi yêu cầu, mục đích phát triển trên mọi mặt của đất nước.
Từ ấy, tựu chung lại có thể hiểu như sau: Cơ sở hạ tầng được hiểu là toàn bộ những yêu cầu về vật chất, kỹ thuật, thiết chế xã hội… được trang bị các nguyên tố vật chất phục vụ cho quy trình sản xuất và đời sống nhân loại. Cơ sở hạ tầng vừa có các nhân tố vật chất vừa phi vật chất và nó cũng là sản phẩm của các bước đầu tư để làm cơ sở cho sự phát triển của toàn xã hội.

>>> Đọc thêm về: Thi công hạ tầng kỹ thuật

Phân loại các Cơ sở hạ tầng
Căn cứ vào những tiêu chuẩn không giống nhau, Cơ sở hạ tầng được phân ra thành khá nhiều loại như sau:

Theo ngành kinh tế, xã hội
  • Cơ sở hạ tầng kinh tế là một bộ phận thuộc các lĩnh vực phục vụ cho quá trình làm nên tạo nên mặt hàng hoặc tiếp tục quá trình làm nên trong lưu thông hàng hóa. Nó sẽ bao gồm hệ thống đường xá, giao thông vận tải, thủy lại, cấp thoát nước, sân bay, bến cảng…
  • Cơ sở hạ tầng xã hội là bộ phận thuộc những ngành nghề bảo đảm các điều kiện chung cho hoạt động văn hóa, xã hội, đời sống của nhân loại với những lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, các công trình công cộng.
  • Cơ sở hạ tầng môi trường là bộ phận thuộc các ngành nghề phục vụ cho việc bảo vệ, giữ gìn, cải tạo môi trường sống như những công trình phòng chống thiên tai, công trình bảo vệ đất, rừng, biển, hệ thống xử lý chất thải công nghiệp…
  • Cơ sở hạ tầng an ninh quốc phòng là 1 bộ phận bảo đảm những điều kiện vật chất kỹ thuật chung cho lĩnh vực này gồm hệ thống cơ sở vật chất tạo thành bảo quản vũ khí, bảo dưỡng vũ khí, khí tài,...


>>> Tham khảo thêm về hạ tầng đô thị là gì: https://mytoan.com.vn/ha-tang-do-thi/

Theo các lĩnh vực kinh tế quốc dân
Cơ sở hạ tầng sẽ được phân theo những ngành như: giao thông vận tải, bưu chính, năng lượng, xây dựng, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội…
Theo vùng lãnh thổ, khu vực dân cư
Cơ sở hạ tầng được chia thành: Cơ sở hạ tầng đô thị, Cơ sở hạ tầng nông thôn, Cơ sở hạ tầng kinh tế biển, Cơ sở hạ tầng đồng bằng…
Theo cấp quản lý
Cơ sở hạ tầng được phân thành các cấp do trung ương quản lý, vì địa phương quản lý:
  • Bởi vì trung ương quản lý gồm Cơ sở hạ tầng có quy mô lớn gồm có hệ thống đường quốc lộ, đường sắt, sân bay, bến cảng,...
  • Vì địa phương quản lý gồm: Cơ sở hạ tầng giao cho tỉnh/huyện/xã như cầu đường, kênh rạch, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa…

Nhờ vào cách phân loại này để có thể để xác định được rõ trách nhiệm cũng như nâng cao tính chủ động của các cấp trung ương trong việc khai thác tối đa các nguồn vốn đầu tư phát triển Cơ sở hạ tầng tại địa phương. Đồng thời, nhờ vào ấy để có được giải pháp quản lý, dùng tốt Cơ sở hạ tầng thuộc phạm vi quản lý.

Theo đặc tính, tính chất
Cơ sở hạ tầng được phân thành Cơ sở hạ tầng mang dạng thức vật chất & phi vật chất:
  • Cơ sở hạ tầng mang loại hình vật chất gồm có các công trình như hệ thống đường giao thông, điện, kênh rạch, trường học, công trình y tế, cơ sở quốc phòng an ninh…
  • Cơ sở hạ tầng mang loại hình phi vật chất gồm hệ thống thiết chế xã hội, cơ chế hoạt động, an ninh trật tự, thủ tục hành chính… Đây đều là những nguyên tố liên quan đến điều kiện, môi trường phục vụ cho những hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội.

Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết lý giải về vấn đề Cơ sở hạ tầng là gì, phân loại Cơ sở hạ tầng theo các tính chất, loại hình riêng. Từ việc phân loại Cơ sở hạ tầng trên những tiêu chuẩn không giống nhau thành các loại hình khác nhau sẽ giúp cho việc phân cấp quản lý, đầu tư xây dựng, khai thác dùng những loại Cơ sở hạ tầng thích hợp đáp ứng được yêu cầu phát triển của kinh tế, xã hội.