Phiếu kế toán đóng vai trò quan yếu trong việc hạch toán và quản lý kế toán được đầy đủ và chính xác. Song vẫn còn gần như người chưa hiểu rõ phiếu kế toán là gì và được ứng dụng trong những trường hợp nào. Trong bài viết này, tổ chức PHẦN MỀM FAST sẽ giải đáp chi tiết. Tìm hiểu ngay nhé!

Phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây: https://faonline.vn/

Phiếu kế toán là gì?
Phiếu kế toán là 1 loại chứng trong khoảng do viên chức kế toán lập ra. Nó đóng vai trò quản lý, thực hiện việc hạch toán thông qua bí quyết ghi chép 1 phương pháp đầy đủ, chuẩn xác và chi tiết nhất. Căn cứ vào phiếu kế toán, người khiến cho kế toán có thể hạch toán những nghiệp vụ vào sổ chiếc hoặc nhật ký chứng trong khoảngÁp dụng của phiếu kế toán
Như chúng ta đã biết, ngành nghề kế toán là các nghề liên hệ tới sổ sách, giấy tờ nên tất cả những dòng giấy má tham số của người kế toán đều phải ghi chép một phương pháp chu đáo. Phiếu kế toán cũng là một trong những dòng hồ sơ ấy. Vậy phiếu kế toán được sử dụng để làm cho gì?

Phiếu kế toán là phiếu dùng để hạch toán các nghiệp vụ kế toán không có trong những biểu cái có sẵn. Trong phiếu kế toán có thể hạch toán cùng lúc phổ thông nghiệp vụ kế toán liên can với nhau cùng 1 khi.

Để hiểu rõ hơn về ứng dụng của phiếu kế toán bạn hãy xem ngay tỉ dụ dưới đây:

Kết chuyển thuế GTGT hàng nhập khẩu vào thuế GTGT được khấu trừ của 1 lô hàng. thông thường thu tiền thì ghi chứng từ vào phần hành phải thu, cung cấp tiền ghi chứng trong khoảng vào phần hành phải chi, sắm hàng thì vào hiệp đồng tậu hàng còn trường hợp này cần lập phiếu kế toán và ghi N13312 /C33332.

Sự khác nhau giữa phiếu kế toán và chứng từ kế toán
Để thấy được sự dị biệt giữa phiếu kế toán với chứng từ kế toán, chúng ta cùng Tìm hiểu định nghĩa và mục đích của từng loại.

>>Xem chi tiết: https://faonline.vn/tin-chi-tiet/401...u-ke-toan.aspx