Mình không còn nail bóng và dưỡng đâu bạn. chỉ còn mấy màu mình up lên thôi. Mih ở làng sinh viên hacinco nhé. b cứ qua check hàng vô tư.