E hiện tại đang muốn mua 1 số đồ nhật. Mọi ng ai mua ở đây rồi cho e xin ít thông tin . Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android