tóc mình bị rụng nhiều lắm, nhiều người khuyên mình nên dÙng TPCN EXCELLENT HAIR, nhưng mình không biết có tốt không, ai đã sử dụng xin cho mình ý kiến với. cảm ơn các bác trước nhá!!