Mình cần mua máy tính note nào cho phù hợp:
nhu cầu công việc , vẽ , viết feedback mô tả cho kỹ sư nghành xây dựng, mình không biết nhiều về máy tính bảng , xin các bro chỉ giáo nên mua loại nào.
cảm ơn chân thành