tình hình em đang dùng con lg e730.muốn root máy mà mấy ngày ni vọc mãi ko dc.mới dùng androi nên chưa hiểu biết lắm.lại sợ bị bric máy.em đang ở Vinh.giúp em nhiệt tình nhé[IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG].thanks trước