[IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG] em vừa mua con sony ericsson acro của au by kidd... em táy máy muốn root thử để bẻ khoá mạng theo hướng dẫn này http://www.tinhte.vn/threads/1194322/

nhưng kết quả máy em chỉ dừng lại ở chỗ hiện ra biểu tượng sony ericsson thôi chứ không thể lên thêm cái gì nữa cả... máy em chưa làm gì cả, mua về là cày luôn theo cái này ah ...
anh em xem giup em ca này với ah... không em lai mất vài man đổi máy ....

mong anh em giup do ah @@