Anh em Tinh Tế có bác nào xài Xperia Ray hok cho em driver USB voi mat du da cai Sony Ericsson PC Companion 2.0 nhung khong duoc hoac là chỉ em root mò nhiều cách rùi mà không được ai biết chỉ dum minh ah