Tình hình là em vừa mua bộ combo chuột và bàn phím của Asus tên strix.Lúc đầu vẫn sử dụng bt nhưng sau khi em cài driver của đải ở trong hộp thì bàn phím hết xài đc nhưng con chuột vẫn bt ?? vậy bàn phím bị gì ??