như tiêu đề mình cần mua 1 con alienware m14x r1 đã qua sử dụng.<br>
yẻu cầu máy còn nguyên bản chưa qua sửa chữa, mọi chứ năng hoạt động tốt.<br>
giá : thương lượng<br>
vui lòng gọi qua số 0937 322 301 hoặc 0972 322 301 (Bình)<br>
thanks for read!