<div style="text-align: center;"><b>1. Chụp ảnh màn hình</b><br>
Nút Share trên tay cầm mặc định sẽ giúp bạn lưu lại những khoảnh khác chơi game tuy nhiên bạn phải giữ nút khá lâu để chụp. Nhưng với việc cài đặt bạn chỉ cần nhấn 1 lần để lưu lại hình ảnh bằng cách đầu tiên ấn nút Share để vào Share Menu -&gt; Options -&gt; Share Settings và Share Button Control Type -&gt; lựa chọn chế độ bấm 1 lần để chụp hình. <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <b>2. Đăng nhập thông qua nhận diện gương mặt</b><br> <br> <br> <iframe class="restrain" title="YouTube video player" width="640" height="390" src="//www.youtube.com/embed/3Jg0zb8Au4s?wmode=opaque" frameborder="0"></iframe> <br> <br> <br>
Để sử dụng chức năng này bạn phải có camera cảm ứng PS Eye. Sau đó khi kết nối vào PS4 bạn vào Settings -&gt; Login Settings -&gt; Face Recognition -&gt; Enable.<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <b>3. Điều khiển bằng giọng nói</b><br> <br> <br> <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/watch?v=zmz5QxOpf7k" width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/watch?v=zmz5QxOpf7k">[V-Z]</object></center><br> <br> <br> <br>
Thực hiện theo các bước sau: Vào Settings -&gt; System-&gt; Operate PS4 With Voice. Yêu cầu bạn phải có 1 headshet.<br> <br> <br> <br> <br> <br> <b>4. Sạc tay cầm ở chế độ Standby Mode<br> </b><br> <br>
Thực hiện theo các bước sau: Vào Settings -&gt; Power Save Settings -&gt; Set Functions Available in Standby Mode -&gt; chọn Supply Power from USB Ports.<br> <br> <br> <br> <br> <br> <b>5. Đánh văn bản qua bàn phím ảo</b><br> <br> <br> <br> <center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/watch?v=Oe2byYvKTK8" width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/watch?v=Oe2byYvKTK8">[V-Z]</object></center><br> <br> <br> <br> <br>
Thực hiện theo các bước sau: mở Bàn phím ảo lên -&gt; ấn nút R3 (hay còn gọi là Analog phải), một vòng tròn nhỏ sẽ hiện ra, bạn di chuyển tay cầm và điều khiển vòng tròn đó đến chữ mình cần, ấn X để chọn chữ.</div>