Mọi người giúp mình với, mình đang cài driver cho chuột thì 1 bảng updata firmware hiện ra, với 1 vài dòng nói về việc updata firmware sẽ xóa dữ liệu profile..., Mình chọn Yes, nó chạy 1 chút thì báo không nhận được chuôt <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/oh.gif" border="0" alt="" title="oh" class="inlineimg">mình nhìn lại con chuột thì thấy đèn chuột tắt ngắm, không sử dụng được chuột nữa, gắn sang các lỗ khác vẫn thế <br>
Ai biết về vấn đề này thì giúp mình với !!!!!!!!!!