Như tit, mình đang phân vân giữa 2 phương án này, VGA mình k biết nhiều, thấy nó sàn sàn nhau, các bác rành tư vấn giùm mình vs <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/big_smile.gif" border="0" alt="" title="cuoi to" class="inlineimg"><br>
P/s: xét về hiệu năng chơi game nhé.