Tình hình là mình đã up lên OFW 4.66<br>
bây giờ mình muốn chơi game bằng ổ cứng<br>
Xin các cao thủ chỉ mình cách hack với <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/1.gif" border="0" alt="" title="vui vẻ" class="inlineimg">