- Mình mới mua PSP ở Đức đem về loại PSP Slim &amp; Lite 3004 32GB<br>
- Mình có thắc mắc là: Có phải cách Hack PSP 3000 là chung của toàn bộ loại PSP 300x <font color="red">(x từ 0-9)</font> phải không?<br>
- 2 loại PSP 300x Slim/Fat cũng dùng chung cách Hack này <font color="Red">(dùng chung được OFW và cách Hack trừ loại PSP GO phải dùng OFW riêng của GO)</font><br>
- Ví dụ như mình Download OFW 6.60 và CFW 6.60 B10 của 3000 về Hack cho Slim 3004 này có được không?<br>
- Giờ mình làm theo TOPIC này <b><a href="http://pspvn.info/diendan/showthread.php?t=8899-Tong-hop-moi-CFW-cho-PSP-6-20-and-up" target="_blank" rel="nofollow">LINK</a></b><br>
- Up FW mới nhất là mình sẽ tải cái OFW 6.60 (1000\2000\3000) <font color="Red">có lưu ý chọn đúng Slim/Fat - GO</font> =&gt; <font color="Red">Slim/Fat như nhau</font> nên dùng chung cái OFW đấy được phải không vì mình <font color="red">&quot;không thấy có tách riêng OFW cho Slim/Fat&quot;</font> chỉ khác loại GO nên máy GO mới tải cái <font color="red">System GO</font> đúng không, Update xong chỉ việc cài CFW 6.60 B10 là hack thành công?<br>
- Cuối cùng mình muốn hỏi máy chưa Hack gì =&gt; là OFW bất kỳ ver nào thì Update lên 6.60 chỉ cần tải OFW 6.60 về Update thẳng luôn hay phải làm gì nữa?