Tùy sở thích cơ mà mình vẫn khoái nhất cầm DA <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/big_smile.gif" border="0" alt="" title="cuoi to" class="inlineimg"> chuột thiết kế cũng đẹp mà ôm vừa tay