Nhờ các bác giúp đỡ em với. Cái vô lăng betop 3189 của em tự nhiên dở chứng, cắm vô laptop k nhận, vô lăng chỉ rung thôi. <br>
Ở TP HCM có chỗ nào sửa không ạ? Mong các bác giúp đỡ ạ. Em cảm ơn ạ!