<div style="text-align: center;"> <iframe class="restrain" title="YouTube video player" width="640" height="390" src="//www.youtube.com/embed/MceLc7-w1lQ?wmode=opaque" frameborder="0"></iframe> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <b><font size="3"><font color="#008080"><div style="text-align: center;">Bạn đã có một máy vi tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng, nhưng bạn đã có một bàn phím để hoạt động với tất cả chúng cùng một lúc? <br> <br>
Bàn phím bluetooth Logitech K480 giá 50 USD được cho là bàn phím bàn đầu tiên làm được việc đó, với thiết kế để sử dụng với tối đa ba thiết bị.<br> <br>
K480 có thể kết nối với ba thiết bị không dây Bluetooth khác nhau cùng một lúc, cho dù chúng chạy hệ điều hành khác nhau như Windows, Mac hoặc Android,... Để chuyển đổi giữa các thiết bị, bạn chỉ cần bật &quot;Easy-Switch&quot; với các thiết bị mong muốn và bắt đầu nhập. </div></font></font></b><br> <br> <br> <br> <br> <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://i.imgur.com/rBJn9G4.jpg" border="0" alt=""><br> <br> <br> <br> <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://i.imgur.com/9GuW9zg.jpg" border="0" alt=""><br> <br> <br> <br> <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://i.imgur.com/EQ1nWpl.jpg" border="0" alt=""></div>