hiện em đang có ý định mua con jxd s7800 nhưng không biết chất lượng cũng độ bền khi dùng một thời gian sao<br>
bác nào có sử dụng qua thì cho em xin ý kiến với ạ!<br>
một vài video về em nó<br> <a href="http://hmonghot.com/LTdFbWhEaHpJRXcz" target="_blank" rel="nofollow">http://hmonghot.com/LTdFbWhEaHpJRXcz</a><br>
điểm antutu<br> <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.kustruki.com/wp-content/uploads/2013/11/antutu.jpg" border="0" alt=""><br> <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/1441483900_1/JXD-S7800B-7-inch-font-b-Android-b-font-4-2-handheld-font-b-Game-b.jpg" border="0" alt=""><br> <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://i1.ytimg.com/vi/K2X4nyZA4gI/maxresdefault.jpg" border="0" alt=""><br> <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://76.my/Malaysia/jxd-s7800b-quad-core-7-inch-psp-1-6ghz-2gb-ram-melodyworld-1401-04-melodyworld@8.jpg" border="0" alt="">