Em mới tậu 1 em Nazar V48 về, Prince Of Persia thì chơi ngon còn Crysis 2 thì không chơi được. Muốn chơi được thì phải config làm sao nhỉ?