<a href="http://upanh.com/view/?id=bvwcaxai7js" target="_blank" rel="nofollow"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://i3.upanh.com/2014/0120/06//58565577.capture.jpg" border="0" alt=""></a><br>
Mình dùng win x86 down Dolphin về thì lỗi thiếu file XINPUT1_3.dll, đã down file về và copy vào thư mục Dolphin cũng như Sytem32 mà nó vẫn k đc và báo lỗi như hình trên...<br>
mình đã cài Visual C++2010<br>
Net Framework 4 (Chơi Dragon ball z budokai tenkaichi 3)<br>
Pro nào biết giúp mình nhé...tksssssss<img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/sweet_kiss.gif" border="0" alt="" title="kiss" class="inlineimg">