<img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://thietbigames.com/Uploadimage/product/editor/Canlaimaybay/can-lai-may-may-joystick-logitech-wingman-force-3d-1.jpg" border="0" alt=""><br>
các bác giúp em tìm chỗ mua con này ở đâu tại Hà Nội. Cảm ơn nhiều nhiều!!!