<img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/too_sad.gif" border="0" alt="" title="too sad" class="inlineimg">Mình chơi Fifa 14 bắng gamepad Tàu đã giả lập xbox rồi nhưng cái cần analog bên phải lại ko dùng được để thằng thủ môn bắt phạt đền..bạn nào rành về mấy cái này giúp mình với..tất cả đều ok rồi còn thiếu mỗi cái đấy thôi <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/nosebleed.gif" border="0" alt="" title="nosebleed" class="inlineimg">