như đã nói, ai có nhu cầu pm 01649780228. <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/1.gif" border="0" alt="" title="vui vẻ" class="inlineimg"> mình ở mỹ đình. sẽ có giá tốt cho anh em chơi dota2