mình mua 1 cái game pad dilong(không driver) và 1 cái king master(driver). khi cắm vào laptop thì máy nhận nó trong phần human interface devices nhưng lại không hiện lên trong game controllers. mình đang dùng windows 8. Mong sự chỉ giáo của các Pro.