Như tiêu đề ae nào có máy PSP lỗi để lại mình giá hợp lí qua lấy luôn. SMS inbox 01645.6o7.7o3,thank.<br>
Ai ghé qua up dùm, Thank