Mọi người giúp tui với. Mình thấy 1 số bản mod CS RED hay nên tải về chơi, nhưng chơi đc 1 trận, trận sau là ko vào đc game nữa, nó báo lỗi (hình ảnh bên dưới). Mình cũng tắt thử antivirus cũng ko đc. Máy mình laptop chạy win8. Cảm ơn mọi người nhiều! <br> <br> <a href="http://upanh.docvl.net/view.php?filename=999Untitled.jpg" target="_blank" rel="nofollow"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://upanh.docvl.net/images/999Untitled.jpg" border="0" alt=""></a>