Intel Pentium G2010 @ 2.80GHz 39 °C<br>
Công nghệ Ivy Bridge 22nm<br>
Ram 2.00GB Kênh đơn DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)<br>
Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-DS2 3.0 (Intel Pentium CPU G2010 @ 2.80GHz)<br>
S19B150 (1366x768@59Hz)<br>
S19B150 (1366x768@59Hz)<br>
Intel HD Graphics (Gigabyte)