Ai có biết loại gamepad nào giá rẻ cho máy nexus 7 cho mình biết với. Hàng second hand thì càng tốt