<div class="bbcode_container"> <div class="bbcode_quote"> <div class="quote_container"> <div class="bbcode_quote_container"></div> <div class="bbcode_postedby"> <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/styles/DeFraction/misc/quote_icon.png" alt="Trích"> <strong>tuấnvip</strong> <a href="http://www.vn-zoom.com/f262/tu-van-dum-e-ve-gamepad-2727378.html#post18527091" rel="nofollow"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" class="inlineimg" src="http://www.vn-zoom.com/images/styles/DeFraction/buttons/viewpost-right.png" alt="View Post"></a> </div> <div class="message">Để dành tiền xúc 1 em XBOX 360 mới chơi tới già chưa hư, hiện tại mình đang bán tay XBOX chính hãng neww100% chỉ 750k, nếu có nhu cầu thì liên hệ 01687867187 -tuấn, HCM</div> </div> </div> </div> bạn này kết hợp với mình là nhất nè!