tình hình là cái tay ps2 của em mới bị chuột cắn đứt cái dây nên đang tìm chỗ thay dây cho tay ps2 ở Hà Nội <br> <br>
tiện thể sắm thêm cái tay nữa bác nào biết chỗ bán tay ps2 ở Hn mà màu Trắng nhất định là màu trắng nhé thì tư vấn cho em , em tìm ở khu bách khoa rồi không có tìm trên mạng thì toàn ở trong Sài Gòn<br> <br>
Hình em nó đây ạ<br> <a href="http://upanh.com/view/?id=9va9ay3m4jw" target="_blank" rel="nofollow"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://i4.upanh.com/2013/0822/04//57248266.p1000204.jpg" border="0" alt=""></a><br>
à quên thanks các bác nhé