mình có thẻ game fifa 13 của ps vita muốn đồi game call of duty.........có thể bù thêm 100-200.....mình ở Biên Hòa Đồng Nai-------yahoo <a href="mailto:the_three_leaved_clover@yahoo.com.vn. ..............facebo">the_three_leaved_clover@yaho o.com.vn........ .facebo</a>ok Khúc Văn Thịnh...........ai có nhu cầu thì pm mình nhá...........