E xài PCSX2 1.0.0,mỗi khi vào thì bị lỗi như thế này<br> <a href="http://upanh.com/view/?id=frr09pev5pr" target="_blank" rel="nofollow"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://nx9.upanh.com/b5.s37.d3/d35133120263bdc7465c5bada63c66ed_56349849.loi4.bmp " border="0" alt=""></a><br>
Bác nào chỉ giúp e cách sửa đc ko ạ<br>
À mà cấu hình máy e đây (chưa đến 1GB RAM)<br> <a href="http://upanh.com/view/?id=errcfp6vfxv" target="_blank" rel="nofollow"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://nx6.upanh.com/b5.s36.d1/5d37f5c33dcebade18c49aeda8edb823_56349596.cauhinh. bmp" border="0" alt=""></a><br>
Nếu ko sửa đc thì cho e xin cái giả lập ps2 nào phù hợp với máy e đc ko ạ