Có bác nào biết loại chuột razer giá tầm trung mẫu mã kha khá tầm 250k trở xuống bán ở Hải Dương <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/10.gif" border="0" alt="" title="lè lưỡi" class="inlineimg">...các bác tư vấn dùm em