tình hìh là e nghiền mấy cái game lái xe dạg simulation qá các bác ạg thử cảm giác ngồi sau vô lăg cầm lái như thật ý ạg <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/24.gif" border="0" alt="" title="cười lăn lộn" class="inlineimg"> e cũg k có ý địh mua lắm chỉ đag tham khảo vs các bác trog vnz thôi , e cũg muốn thử tìm mua thử 1 bộ xem giá cả tnào để về nkà ngồi vọc 1 lúc , bác nào biết về mấy cái game dạg simulation thì vào chỉ e với nó kiểu tnày các bác ạg nhưg e k mơ đến cái loại cao ntnày <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/24.gif" border="0" alt="" title="cười lăn lộn" class="inlineimg"> <br> <br> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=UR5KDIq03C8" target="_blank" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=UR5KDIq03C8</a>