tình hình là e sài crad màn hinh GTS 450<br>
lúc buổi tối e sử dung PC bình thường roy sang mai tự hiên e bật lên thấy màn hinh bị nhiểm màu bị giảm dộ phân giải còn có 800 x 600 ko nag lên dc nửa<br>
e tưởng hư win nên e cài lại win dc thành công lúc e cài diver card ở tren Nvidia mới tải ve roy` cài lại bị típ lỗi màn hình bị nhiểm màu bi giảm xuống dộ phân giải như trên<br>
có ai pik giúp dùm e <br>
Tks-trước