Hiện giờ mình đang cần bộ này mà quanh mình không ai bán. Số điện thoại: 0937029663.