mình mới được cho 1 con psp (hàng cũ) nhưng mà lơ ngơ quá không biết dùng thế nào, bạn nào sành về cái này có thể cho mình xin yahoo để tiện hỏi chuyện được không? xin cảm ơn. yahoo của mình là <a href="mailto:toancruihd@yahoo.com">toancruihd@yaho o.com</a> <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/6.gif" border="0" alt="" title="ôm một cái" class="inlineimg">