Thật sự thì mình mua desktop năm 2009, máy cấu hình dualcore e7200 + 2 thanh ram kington 2G + ổ cứng 250. mới đây tậu thêm cái card navida 1 G mà dùng tẹt luôn <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/1.gif" border="0" alt="" title="vui vẻ" class="inlineimg">