Các huynh ơi giúp e vs, mấy hôm trước e mua cái ps3 tất cả phiên bản trên máy đều là mới nhất mấy hôm đầu chơi online bt nhưng chả hiểu sao 2 hôm nay cứ vào cái lại bị sign out liên tục cứ vào đc phòng online là nó lại your account has been sign out ji đấy <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/2.gif" border="0" alt="" title="buồn" class="inlineimg"> ai giúp e vs <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/20.gif" border="0" alt="" title="khóc rồi nè" class="inlineimg"> có thể gửi mail hướng dẫn e cũng đc ak <a href="mailto:ngocleedo@yahoo.com">ngocleedo@yahoo. com</a>