Hum qua mình mới mua 1 con Ps 2 về , nhưng hok hỉu sao khi nối vào tivi , 1 số trò chơi lại có màu , còn 1 số trò vẫn chơi được nhưng chỉ có màu đen trắng , ai giúp mình được không , mình ngại ra hàng