hiện tại mình muốn chơi game ps2 bằng giả lập pcsx2.mình đã điều chỉnh tất cả <br>
ok.nhưng mình không biết configre về bàn phím và playpad như thế nào.ai co thể chỉ mình với.up bằng hình ảnh càng tốt.mình dốt về cái này.xin cảm ơn mấy bác