Em dùng Pcsx2 0.9.4 để giả lập nhưng vào game nào cũng thấy nó báo DVD player is not set up <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/2.gif" border="0" alt="" title="buồn" class="inlineimg"> ai biết chỉ giùm em vs........... [IMG]D:\Hinh anh\DVD 1.bmp[/IMG]