hiện tại máy em có cấu hình như sau :<br> <br>
Pentium (R) Dual - Core CPU E5200 @ 2.50GHz<br> <br>
Ram 2G<br> <br>
VGA NVIDIA Gefore 210 1G<br> <br>
khi chiến game wwe smack down vs raw 2010 thì pfs tầm cỡ 30 đổ lại khi vào đánh nhau...hình thì nó bị chậm đi...em không biết config làm sao cả....vì đã xem và thử nhiều cách config từ youtube cũng như nguồn nứoc ngoài...nay bí quá...nên em đăng 1 topic lên hỏi anh chị em trên đây ai biết cách giải quyết giùm em ạ. <img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)" src="http://www.vn-zoom.com/images/smilies/big_smile.gif" border="0" alt="" title="cuoi to" class="inlineimg"> thanks